Yüksek çekme dayanımlı çelik tellerden imal edilmiş olan ETA 18/0316 sertifikalı, Eurocode 6 ve EN 845-3 ile uyumlu, CE belgeli Murfor® Duvar Donatıları, uzun yıllardır Avrupa’da son yıllarda da artan bir ilgiyle Türkiye’de başarı ile kullanılmakta ve tercih edilmekte olan bir üründür.

 Murfor®, duvar yatay derz donatıları, dolgu duvarların depreme karşı dayanımını artırmakta, aynı zamanda betonarme yatay hatıl yapılmasına gerek kalmadan* düşey hatıl ara mesafelerini artırarak, geleneksel donatılı duvar maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önde gelen müteahhitlik firmaları tarafından tercih edilen yüksek çekme dayanımlı çelik tellerden imal edilmiş olan Murfor® Duvar Donatıları, büyük projelerin duvar imalatlarında kullanılarak maliyet,süre ve işçilik avantajları sağlamış olup nitelikli projelerde kullanılmaya devam etmektedir.

  • Yapılarda yüksek kalite ve yapısal performans elde edilir.
  • Murfor®, duvarlarda çekme ve kesme  mukavemeti sağlar. Böylelikle çatlak oluşumu kontrol edilir ve hasarlar azaltılır. (Duvar donatısı betondaki donatı gibi çalışır.)
  • Duvarların düzlem içi (düşey yükler) ve düzlem dışı (rüzgar ve deprem) yüklere karşı enerji yutma kapasiteleri artırılarak daha sünek davranması sağlanmış olur.
  • Yatay hatıl kullanımına gerek kalmaz.
  • Düşey hatıl ara mesafeleri artar.

Teknik Bilgi Föyü

Kullanım Klavuzu

Benzer Ürünler