• 300 ml

Epoksi akrilat esaslı, iki bileşenli, çok hızlı priz alan, tiksotropik ankraj ve montaj malzemesi.

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde; güçlendirmelerde veya ek inşaat yapılırken betonlara donatı ekiminde, ağır ve orta yüke maruz kalacak montaj işlemlerinde, enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde, çatlakların izolasyonunda, civata ve dübellerin montajında, beton, taş, pre-cast vb, yapı malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

 • Korozyona Dayanım
 • Kimyasallara Dayanım
 • Endüstriyel Alanlara Uygun
 • Hızlı Priz Alan

Uygulama alanı

Duvar

 • Uygulama Aletleri: Kimyasal dübel tabancası.
 • Ortam sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
 • Karışım yoğunluğu: 1,70±0,03 kg/l
 • Tam kürlenme: 7 gün (20°C)
 • Karışım oranı (hacimce): A bileşeni %87, B bileşeni %13

   

  Sıcaklık (°C) Kullanma süresi (dk.) Kürlenme süresi (dk.)
  -5°C 50 dk. 90 dk.
  5°C 12 dk. 50 dk.
  15°C 6 dk. 35 dk.
  25°C 3 dk. 30 dk.
  35°C 2 dk. 25 dk.
 • Kısa zaman içerisinde yüksek mekanik dayanım.
 • Donatıların korozyona karşı mükemmel korunması.
 • Nemli yüzeylerde uygulanabilme.
 • Kartuştan ilk çıkan açık renkli karışım kullanılmamalıdır. İki bileşenin tam anlamıyla karıştığı çıkan malzemenin renginden anlaşılabilir.
 • Ürün performansı yüzey mukavemetine, içeriğine ve gözenekliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Arzu edilen performans için uygulama öncesinde bir deneme yapılmalıdır.
 • Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
 • weber ankraj EA uygulanırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalı, göz ve cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkanmalı ve acilen hekime başvurulmalıdır.
 • weber ankraj EA uygulanırken ortamın havadar olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Adımları

Kartuşun kapağı açılmalı, ucuna statik karıştırıcı uç takılarak tabancasına yerleştirilmelidir.

Kartuştan çıkan ilk karışım atılmalıdır. İki bileşenin tam anlamıyla karıştığını gözlemleyene dek malzeme kullanılmalıdır. İki bileşenin tam karıştığı renginden anlaşılmaktadır.

Homojen karışım malzeme, gereken çap ve derinlikte hazırlanmış ankraj deliğinin dibinden yaklaşık deliğin 3/4′ üne kadar uygulanmalıdır.

Ekimi istenen donatı deliğe yavaşça dökülerek dikkatlice yerleştirilmelidir.

Malzemenin dışarı taştığı gözlenmelidir.

Benzer Ürünler