Polyester esaslı, iki bileşenli, hızlı priz alan ankraj ve montaj malzemesi.

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde; güçlendirmelerde veya ek inşaat yapılırken betonlara donatı ekiminde, civata ve dübellerin montajında, beton, taş, pre-cast vb, yapı malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama alanı

Duvar, Zemin

  • Hızlı kürlenme
  • Kimyasallara karşı yüksek dayanım
  • Nemli yüzeylerde uygulanabilme
  • Kartuştan ilk çıkan açık renkli karışım kullanılmamalıdır. İki bileşenin tam anlamıyla karıştığı çıkan malzemenin renginden anlaşılabilir.
  • Ürün performansı yüzey mukavemetine, içeriğine ve gözenekliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Arzu edilen performans için uygulama öncesinde bir deneme yapılmalıdır.
  • Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
  • weber ankraj PE uygulanırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalı, göz ve cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkanmalı ve acilen hekime başvurulmalıdır.
  • weber ankraj PE uygulanırken ortamın havadar olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Adımları

Kartuşun kapağı açılmalı, ucuna statik karıştırıcı uç takılarak tabancasına yerleştirilmelidir.

Kartuştan çıkan ilk karışım atılmalıdır. İki bileşenin tam anlamıyla karıştığını gözlemleyene dek malzeme kullanılmamalıdır. İki bileşenin tam karıştığı çıkan malzemenin renginden anlaşılmaktadır.

Homojen karışmış malzeme, gereken çap ve derinlikte hazırlanmış ankraj deliğinden yaklaşık delik boyunun 2/3’üne kadar uygulanmalıdır.

Ekimi istenen donatı deliğe yavaşça döndürülerek dikkatlice yerleştirilmelidir.

Malzemenin dışarı taştığı gözlemlenmelidir.

Benzer Ürünler