• 5 kg

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, tamir, ankraj ve montaj harcı

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde; beton elemanlarının, demir,çelik ve benzeri metallerin, weber superflex dilatasyon yalıtım bantlarının, ahşap ve cam çeşitlerinin yapıştırılmasında; güçlendirmelerde veya ek inşaat yapılırken betonlara filiz ekiminde; çeşitli yüzeylerde köşe, kenar tamirlerinde, delik ve boşluk doldurmalarında tamir malzemesi olarak; ağır ve orta yüke maruz kalacak montaj işlemlerinde; enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde, hareketsiz çatlakların tamirinde; civata ve dübellerin montajında kullanılır.

 • Kimyasallara Dayanım
 • Korozyona Dayanım

Uygulama alanı

Duvar, Zemin

 • Uygulama Aletleri: El mikseri, çelik mala, spatula.
 • Ortam sıcaklığı: +10 °C ile +35 °C arası.
 • Karışım Oranı:
  – A Bileşeni (reçine): 3 Birim
  – B Bileşeni (sertleştirici):1 Birim
 • Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi : ort. 60 dakika
 • Yoğunluk : 1,80±0,05 kg/dm3
 • Servise açılma süresi: Yaklaşık 12 saat
 • Tam kürlenme süresi: 7 gün
 • Karışımı ve kullanımı kolay
 • Tiksotropik yapısı ile sarkmadan dikeyde uygulanabilme
 • Metal, çelik ve betona mükemmel aderans
 • Su yalıtım bantlarının ve benzeri ürünlerin yüzeye mükemmel yapıştırılması
 • Yüksek mekanik mukavemet
 • Donatıların korozyona karşı mükemmel korunması
 • Kimyasal direnç
 • Malzemenin performansı, yüzey mukavemetine, içeriğine ve gözenekliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Arzu edilen performans için, uygulama öncesinde ön deneme yapılmalıdır.

Uygulama Adımları

A ve B bileşenleri karışım oranlarına dikkat edilerek tercihen düşük devirli bir mikser ile homojen hale gelinceye kadar en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır.

Tamir amaçlı kullanımlarda, yüzeyde henüz epoksi yaşken üzerine mala veya spatula ile uygulanmalıdır.

Filiz ekimi amaçlı kullanımlarda, karışmış ürün, gereken çap ve derinlikte hazırlanmış ankraj deliğinden yaklaşık delik boyunun 2/3’üne kadar uygulanmalıdır.

Ekimi istenen donatı deliğe yavaşça dökülerek dikkatlice yerleştirilmelidir.

Malzemenin dışarı taştığı gözlenmelidir.

Benzer Ürünler