Poliüretan esaslı, tek bileşenli, havanın nemiyle kürlenen, ısı yalıtım levhalarının ve söve gibi dekoratif malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilen montaj köpüğü

Yapılarda ısı yalıtımında kullanılan polistren (XPS ve EPS) levhaların ve söve gibi dekoratif yapı elemanlarının yapıştırılmasında montaj malzemesi olarak, duvarlardaki ve çatı konstrüksiyonlarındaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında; duvar kiriş birleşim noktalarının doldurulmasında; genleşme derzlerinin kapatılmasında dolgu ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ürün weber foam fix
Kimyasal yapı Poliüretan
Kürleşme mekanizması Atmosferik nem
Renk Açık pembe
Yüzey kuruması (25°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) 8-10 dakika
Kesilebilme süresi 15-20 dakika
Yangın dayanımı B2
Sıcaklık dayanımı (kürlenmiş) -40°C ile +100°C arası
  • Mükemmel yapışma özelliği
  • Hızlı kürlenme
  • Yüksek boşluk doldurma kapasitesi
  • Yüksek ısı ve ses izolasyonu
  • Polietilen, silikon ve teflon yüzeylere yapışmaz.
  • Montaj esnasında yalıtım levhalarına vurmayınız ya da yerinden çıkarmayınız.
  • Özellikle yüksek sıcaklık ve düşük nem bulunan ortamlarda weber foam fix’e hafifçe su püskürtülerek reaksiyon hızlandırılabilir.
  • Sertleşmiş malzeme yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.
  • Düşük sıcaklıklarda ambalajlar yaklaşık 20 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
  • İyi havalandırılmış alanlarda kullanılmalı; uygulama esnasında mutlaka eldiven be gözlük kullanılmalı, göz ve deri temasından kaçınılmalıdır.

Uygulama Adımları

Uygulama öncesinde aerosol kutu en az 30 saniye boyunca kuvvetli bir şekilde çalkalanmalıdır.

Tabanca üzerindeki ayar vidası ile yapıştırıcı boncuk çapını istenilen değere ayarlayın.

Püskürtme sırasında tabanca memesi ile yalıtım levhası arasında 1-2 cm’lik mesafe bırakılmalıdır.

Yaklaşık 8-10 dakika yalıtım levhasına basınç uygulanmalıdır.

Taze köpük aseton kullanılarak temizlenebilir; sertleşen köpük yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.

Benzer Ürünler