• 750 ml – 840 gr

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yanmaya karşı dirençli dolgu ve yalıtım köpüğü.

Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde; elektrik tesisatlarının, sıcak-soğuk su borularının, klima sistemlerinin duvar geçişlerinde sabitlenmesi ve yalıtımında; duvarlardaki ve çatı konstrüksiyonlarındaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında; genleşme derzlerinin kapatılmasında yangın dayanımlı dolgu ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Uygulama alanı

Duvar, Zemin, Tavan

 • Mükemmel yapışma özelliği
 • Yüksek boşluk doldurma kapasitesi
 • Yüksek ısı ve ses izolasyonu
 • B1 sınıfı yangın dayanımı
 • Gaz ve dumana karşı etkin izolasyon
 • Polietilen, silikon ve teflon yüzeylere yapışmaz.
 • weber foam FR yaklaşık 1,5-2 kat genleşeceği için boşluklar tamamen doldurulmamalıdır.
 • Derin boşluklar tabakalar halinde doldurulmalıdır.
 • Sertleşmiş malzeme yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.
 • Düşük sıcaklıklarda ambalajlar yaklaşık 20 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
 • İyi havalandırılmış alanlarda kullanılmalı; uygulama esnasında mutlaka eldiven be gözlük kullanılmalı, göz ve deri temasından kaçınılmalıdır.

Uygulama Adımları

Uygulama öncesinde aerosol kutu en az 30 saniye boyunca kuvvetli bir şekilde çalkalanmalıdır.

Dozaj tetiği tüpe takılmalıdır., tüp ters çevrilerek yaklaşık 45°’ lik açıyla sıkılmalıdır. Boşluklar en alt noktadan başlanarak doldurulmalıdır.

Weber foam FR köpüğün düzgün bir şekilde yayılabilmesi için boşluk ve deliklerin yaklaşık %50’si doldurulmalıdır.

Sabitlenecek parçalar köpük tamamen sertleşene kadar, geçici süreyle desteklenmelidir.

Taze köpük aseton kullanılarak temizlenebilir; sertleşen köpük yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.

Benzer Ürünler