• 12,5 kg Set

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, kimyasal olarak sertleşen, kömür katranı katkılı, ağır hizmet ve trafik koşullarına uygun, UV dayanımlı; eğimli, düşey ve ters derzler için tasarlanmış, dinamik hareketlere dayanıklı, akma yapmayan derz dolgu malzemesi.

Özellikle eğimli, düşey ve tavandaki ters derzler için uygundur; petrol esaslı yakıt ve yağ, antifiriz, akü asidi gibi maddelere sık rastlanan havaalanı, rafineri, kimya tesisleri gibi alanlardaki düşey derzlerde; perde duvarları, genleşme ve kontrol derzleri, eğimli duvarlar, ön döküm panelleri, prefabrike yapılar, duvar, zemin ve döşemelerdeki tesisat borularının geçtiği deliklerin çevresi, merdiven ve eğimli rampalar, kanal, kanalet, beton boru bağlantılarında; çatlak tamir ve derz dolgu malzemesi olarak kullanılır, açık alanlardaki tüm düşey derzler için uygundur.

 • UV Dayanımı
 • Elastik
 • Endüstriyel Alanlara Uygun
 • Kimyasallara Dayanım

Uygulama alanı

Duvar, Tavan

 • Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
 • Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
 • Ağır hizmet ve trafik koşullarına uygun
 • Akmaz yapısıyla düşey alanlarda ve tavanlarda kullanıma uygun
 • Çok yüksek aşınma direnci ve yapışma gücü
 • Dinamik hareketlere karşı direnç
 • Asfalt-beton ve asfalt-asfalt arası derzlerde üstün yapışma
 • Yakıtlara, yağlara ve kimyasallara karşı dayanım
 • UV dayanımı
 • Karışım sırasında karıştırıcı kabın her tarafında gezdirilerek homojen bir karışım sağlanmalı ve karışım içine hava almamasına dikkat edilmelidir.
 • 4 mm’den dar derzler için kullanımı önerilmez.
 • Kirli, yağlı, bitümlü ve ıslak derzlerde kullanılmaz; bu tür derzlerin uygulamadan önce temizlenmesi gerekmektedir.
 • weber PU flow 111 bütün diğer poliüretan esaslı malzemeler gibi sertleşmeden önce sudan etkilenir. Bu nedenle derzlerin kuru olması ve kimyasal sertleşme oluşuncaya kadar dolgunun su ile temas etmemesi gereklidir.

Uygulama Adımları

Weber PU flow 111 A bileşeni kendi içerisinde, düşük devirli bir mikser yardımıyla 2-3 dakika karıştırılır. B bileşeni de karışıma eklenerek 3-5 dakika daha karışıma devam edilir.

Uygulama alanı ve uygulama aparatlarının kapasitesi dikkate alınarak karışım hazırlanmalıdır. Kap ömrünü tamamlayan malzeme kullanılmalıdır.

Hazırlanan karışım macun tabancasına doldurularak uygun çapta bir çıkış ucuyla derz içerisindeki taban malzemesi üzerinden kaydırılarak ilerletilmeli, macun altında boşluk kalmamalıdır.

Uygulama sonrasında macun spatula yardımıyla düzeltilmelidir.

Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler macun sertleşmeden sentetik tiner yardımıyla temizlenmelidir.

Benzer Ürünler