• 280 gr

Tek bileşenli, kullanıma hazır, nemle kürlenen asetoksi esaslı silikon.

Banyo, tuvalet ve benzeri ıslak hacimlerin yatay ve düşey tüm derz uygulamalarında, genel amaçlı silikon olarak kullanılır.

 • Su İtici
 • Elastik
 • Silikonlu
 • Uygulama aletleri: Silikon tabancası.
 • Yüzey ve ortam sıcaklığı: +5oC ile +40oC arası.
 • Sertleşme süresi: 2 mm/gün (23oC / %50 nem)
 • Kabuk bağlama süresi: 45-50 dk (23oC / %50 nem)
 • Sürekli elastikiyet
 • Mükemmel aderans
 • Küflenmeye karşı dirençli
 • Kolay ve hızlı uygulama
 • weber silikon optima düz yüzeyli birçok yapı elemanına astarsız yapışma sağlar. Ancak çok emici veya parlak, yüzeyi işlem görmüş veya üzeri boyalı bazı kaplama malzemelerinde uygulama öncesi küçük bir alanda deneme yapılması önerilir.
 • Derz uygulamalarında ideal derz genişliği, derz derinliğinin yaklaşık iki katıdır.
 • Mermer, doğal taşlar, beton vb. gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.
 • Kürlenme esnasında asetik asit oluşturduğundan bakır, pirinç, kurşun gibi hassas metallerde ve aynalarda kullanılmamalıdır.
 • Üzeri boya tutmaz.
 • Akvaryumlarda kullanılmamalıdır.

Uygulama Adımları

Weber silikon optima uygulama esnasında derzin her iki kenarına ve polietilen fitile iyice temas etmelidir.

Malzeme eşit miktarda ve kesintisiz biçimde, kartuş uç kısmı derzin içerisinde olacak şekilde uygulanmalıdır.

Doğru kullanım için mastik tek kat olarak uygulanmalı, üst üste çekilmemelidir.

Uygulama sonrasında mastiğin  yüzey düzeltmesi yapılarak zemine yapışması kontrol edilmelidir. Bu işlem sırasında malzemedeki olası hava kabarcıkları yok edilmelidir.

Uygulama sonrasında yüzey sabunlu su çözeltisi ile ıslatılmış uygun bir cisim ile düzeltilmelidir.

Weber silikon optima kurumadan maskeleme bantları çıkarılmalıdır.

Weber silikon optima kürünü tamamlaması için neme ihtiyaç duyduğundan hava almayan ortamlarda kullanılmamalıdır.

Uygulama aletleri aseton ile temizlenmelidir.

Benzer Ürünler