Extrüde polistiren bazlı ısı yalıtım levhası

Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhası olarak kullanılır.

  • Isı Yalıtımı

Uygulama alanı

Duvar

Teknik Bilgi Föyü

weber.therm XPS – Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü

weber.therm XPS – Technical Data Sheet

Kalite Belgeleri

webertherm XPS – TSE Belgesi

Uygulama Adımları

Weberthem grubu yapıştırıcılar, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır.

Ortada kalan bölüme 3 büyük parça webertherm grubu yapıştırıcılar noktasal olarak uygulanmalıdır.

Yalıtım levhasının %40’ının webertherm grubu yapıştırıcılar ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir. İletken görevi görmemesi amacıyla derzlere kesinlikle yapıştırıcı taşırılmamalıdır.

Yapıştırılan ısı yalıtım levhalarına, hava koşullarına bağlı olarak 2 gün sonra webertherm grubu sıva uygulamasına geçilebilir.

Levhalar alt kısımdan başlanarak yukarı doğru, aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenmelidir.

Köşelerde zıt yönlerden gelen levhaların birbiri üzerine bindirilmesi gerekmektedir.

Levhaların yapıştırılmasının ardından, gerekli görülen yerlerde, boşluklar ısı yalıtım bantları ya da webertherm XPS ile doldurulmalıdır.

Dübellemeye, yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra(24 saat) başlanmalıdır.

Dübelleme yüzeyde çıkıntı yaratmayacak şekilde yapılmalıdır. Dübelleme en az 6 adet/m2 olacak şekilde yapılmalıdır.Tüm yüzeyin dübellenmesinin ardından sıva uygulamasına geçilmeli.

Benzer Ürünler