• 425 kg Set

İki bileşenli, solvent ve VOC içermeyen, elastik, yüksek basınçlı, çift karıştırıcılı ve ısıtıcılı pompalarla uygulanabilen, çok hızlı kürlenen saf poliürea membran.

Çatılar, teraslar, balkonlar; endüstriyel zeminler, fabrikalar, hastaneler; yollar, köprüler, havaalanları; gemi güverteleri ve su altında kalan gemi parçaları, limanlar; su altında kalan yapılar, su parkları, akvaryumlar gibi alanlarda yüksek performanslı su yalıtımı ve kaplama olarak; depolar, havuzlar, göletler, boru hatları, arıtma tesisleri ve diğer genel su ile ilgili yapılarda yüksek performanslı yalıtım malzemesi olarak kullanılır

 • Uygulama aletleri Yüksek basınçlı, çift karıştırıcılı, ısıtıcılı pompa
 • Çok sıcak, yağmurlu ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Yoğuşmaya dikkat ediniz; yüzey sıcaklığı çiğ noktasından en az 3°C yüksek olmalıdır. Uygulama esnasında havadaki bağıl nem maksimum %85 olmalıdır. Uygulama öncesinde mutlaka yüzey nemi, havadaki bağıl nem ve çiğ noktası belirlenmelidir
 • Çok hızlı kürlenme ve servise açılabilme
 • Anında yalıtım katmanı oluşturma ve trafiğe açılabilme
 • Mükemmel esneklik ve çatlak köprüleme
 • Farklı yüzeylerde mükemmel aderans
 • Mükemmel darbe ve aşınma dayanımı
 • Yekpare bir yalıtım katmanı oluşturma
 • UV, klor ve deniz suyuna dayanım
 • Poliürea sistem bileşenleri hiç bir koşulda inceltilmemelidir.
 • Amin reçine bileşen kullanımdan önce mutlaka karıştırılmalıdır.
 • Uygulamadan önce küçük bir alanda test edilmesi önerilir.
 • Yüzey hazırlığı, bitmiş ürün performansını büyük ölçüde etkilemektedir.
 • Sprey uygulamalarında kişisel koruyucu donanımların kullanılması zorunludur.
 • Poliürea bileşenleri neme karşı duyarlıdır, sıkıca kapatılmış ambalajlarda saklanmalıdır.
 • Uygulamada kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra solvent kullanılarak temizlenmelidir. Sertleşen malzeme yalnızca mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

Teknik Bilgi Föyü

weber.dry rapidcoat 250 H – Technical Data Sheet

Teknik Bilgi Föyü

weber.dry rapidcoat 250 H – Teknik Bilgi Föyü

Uygulama Adımları

Astar uygulamasından sonra 12-24 saat içerisinde weber.dry rapidcoat 500 P uygulanmalıdır.

Yüzey sıcaklığı çiğ noktasından en az 3°C daha yüksek olmalı, beton nem miktarı %4’ten fazla olmamalıdır

B bileşeni (amin reçine) en az 30 dakika boyunca karıştırılarak homojen bir kıvam ve renk alması sağlanmalıdır.

weberdry rapidcoat 250 H uygulaması yüksek basınçlı, çift karıştırıcılı, akış ve sıcaklık kontrollü pompa ve tercihen kendi kendini temizleyebilen tabanca ile yapılmalıdır. Makine, bileşenleri hacimce 1:1 oranında püskürtebilmelidir.

İyi bir performans için sıcaklık ve basınç değerleri uygulama süresince kontrol edilerek bu değerlerin sabit kaldığından emin olunmalıdır.

Her iki bileşen de +70-80°C aralığına ısıtılmalıdır.

Uygulama basıncı 140-180 bar arasında olmalıdır.

Karışım oranı ve dozaj düzenli olarak uygun ekipman ile kontrol edilmelidir.

Weberdry rapidcoat 500 P herhangi bir kesinitiye uğramadan tüm yatay ve dikey yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulamadan önce küçük bir alanda test edilmesi önerilir.

Benzer Ürünler