• 25 kg

Çimento esaslı, hızlı priz alan yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, iklim flartlarına dirençli su geçirimsiz grout harcı (R4)

weberrep grout rapid kısa sürede kullanıma açılması gereken rögar yataklarının montajında, onarımında ve yükseltilmesinde, pist ve peronların onarımında, taşıt ve trafiğe maruz beton zeminlerin onarımında, bordür ve kaldırım taşlarının onarımında kullanılır.

 • Hızlı Priz Alan

Uygulama alanı

Zemin

 • Uygulama Aletleri: El mikseri, çelik mala, çelik tel fırça.
 • Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
 • Kullanılabilme süresi: 10 dk.
 • Uygulama kalınlığı: min. 10 mm max. 40 mm
 • Servise açılma süresi: 1 saat
 • Uygulandıktan çok kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık
 • Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama
 • 20 dakikada priz alma ve 1 saat sonra trafiğe açılabilme
 • Karışım suyu 20-25 °C arasında olmalıdır.
 • Dış hava koşullarına açık geniş yüzeyler güneş ışınları ve rüzgardan  weber kür A ile veya 48 saat süreyle telis bezi ile örtülerek korunmalıdır.

Uygulama Adımları

25 kg’lık bir torba Weberep grout rapid’e ortalama 3,75- 4,25 l. temiz su ilave edilmelidir. Karışım suyu 20-25 c olmalıdır.

Düşük devirli bir el mikseri ile homojen bir kıvama gelinceye kadar 3-4 dakika karıştırılmalıdır.

Sertleşmekte olan harca fazladan su ilave edilmemelidir. Yüksek ısılarda priz alma süresinin kısalacağı dikkate alınmalıdır.

Akışkan yapıdaki weberep grout rapid önceden hazırlanmış bulunan kalıba dökülmelidir.

Antikorrozif etki için uygulama en az 2 kat olmalıdır. İlk kat uyguladıktan 4. saat sonra bir sonraki kata geçilmelidir.

Uygulama sonrası malzeme taze durumdayken aletler su ile temizlenmelidir.

Benzer Ürünler