• 25 kg

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli su geçirimsiz grout harcı (R3)

weberep grout, dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren çelik yapı, prefabrike yapı,makine ve vinç montaj kaidelerinde, temel soketlerinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında, çelik kolonların temele sabitlenmesinde kullanılır.

 • Kendiliğinden Yayılan

Uygulama alanı

Zemin

 • Uygulama Aletleri: El mikseri, demir mala.
 • Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
 • Kullanılabilme süresi: Yaklaşık 30 dk.
 • Uygulama kalınlığı: min. 10 mm max. 70 mm
 • Katlar arası beklenmesi gereken süre: 3 saat
 • Servise açılma süresi: 24 saat
 • Tam kürlenme süresi: 28 gün
 • Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık
 • Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve  büzülme yapmama
 • Karışım suyu 20-25 °C aralığında olmalıdır.
 • Dış hava koşullarına açık geniş yüzeyler, güneş ışınları  ve rüzgardan weber kür A ile veya 48 saat süreyle telis bezi ile örtülerek korunmalıdır.

Uygulama Adımları

25 kg’lık bir torba Weberep Grout ortalama 3,75-4,25 l. temiz su ilave edilmelidir. Düşük devirli bir el mikseri ile homojen bir kıvama gelinceye kadar 3-4 dakika karıştırılmalıdır.

Karışım uygulama öncesinde 2 dakika bekletilmelidir.

Akışkan yapıdaki ürün önceden hazırlanmış bulunan kalıbın tek tarafından kesintisiz olarak dökülmelidir, böylece karışım içerisinde hava sıkışması engellenmelidir.

Üzerine uygulama yapılacak demir donatılara ve çimento esaslı yüzeylere korozyon önleyici ve bağlayıcı olarak fırça veya rulo ile kuvvetlice uygulanmalıdır.

Antikorrozif etki için uygulama en az 2 kat olmalıdır. İlk kat uyguladıktan 4. saat sonra bir sonraki kata geçilmelidir.

Uygulama sırasında demir donatı üzerinde boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Yüksek bağlayıcılık özelliği için, sonraki uygulama ıslak zemin üzerine ıslak şekilde yapılmalıdır.

Benzer Ürünler