• 25 kg

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkılı, su geçirimsiz yapısal tamir harcı (R3)

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde toprak altı, toprak üstü, su altı zeminlerinde; su yalıtımı veya son kaplama öncesi pah uygulaması, tamiri, yüzey düzeltmesinde; donatı demirlerin aşındırması sonucu zarar görmüş betonların ve donatıların onarımında weberep AD ile kullanılır.

Uygulama alanı

Duvar, Zemin, Tavan

 • Uygulama Aletleri: El mikseri, çelik mala, pah malası, perdah malası, çelik tel fırça.
 • Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
 • Kullanılabilme süresi: Yaklaşık 40 dk
 • Uygulama kalınlığı: Min 5 mm Max 40 mm ( lokal tamirler için )
 • Katlar arası beklenmesi gereken süre: 4,5 saat
 • Servise açılma süresi: yaklaşık 36 saat
 • Tam kürlenme süresi: 28 gün
 • Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık
 • Su yalıtım uygulamaları öncesinde su geçirimsiz ve  yüksek mukavemetli pah uygulanması ve yüzey düzeltme yapılması imkanı
 • Yüksek dayanımlı beton elemanların yüzey tamiri ve tesviyesi
 • Tie-rod boşluklarını doldurma imkanı
 • Tiksotropik özellik
 • Alçı, eski boyalı yüzey, gazbeton, taş ve taş duvar üzerine uygulanmaz.

Uygulama Adımları

25 kg’lık bir torba Weberep MA  200′ e ortalama 4,25- 4,75 l. temiz su ilave edilmelidir.

Weberep MA 200, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım uygulama öncesinde 2 dakika bekletilmelidir.

Düzeltme sıvası olarak kullanılıyorsa, yüzey önceden ıslatılmalı ve max 10 mm’lik bir katman oluşturacak şekilde mala ile yüzeye uygulanmalıdır. Sertleşmekte olan harca su ilave edilmemelidir.

Çok düzgün pürüzsüz yüzeyler için yapısal tamir bitirme harcı Weber.rep FN kullanılmalıdır.

Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir. Plastik kıvamdaki ürün, zemin duvar birleşimlerinde max 40 mm. yarıçaplı olacak şekilde, pah malası kullanılarak, pah yapılır.

Malzemenin prizini tamamlamasından sonra su yalıtımı uygulamasına geçilebilir.

Benzer Ürünler