• 25 kg

Çok yüksek oranda yüke ve yüksek oranda araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini yükselten çimento, özel seçilmiş agrega, silisyum karbür, pigment ve özel katkı esaslı yüzey sertleştirme harcı

Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı aranan ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine uygulanır.

Yangın Dayanımı

Aşınma Dayanımı Yüksek

Endüstriyel Alanlara Uygun

Uygulama alanı

Zemin

 • Uygulama aletleri: Serpme ekipmanları, perdah tepsisi, perdah bıçağı, helikopter.
 • Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
 • Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme imkanı.
 • Yüksek oranda mekanik yüklere karşı aşınmayı önleme.
 • Darbelere karşı direnç arttırma.
 • Yüzey tozumasını geciktirme.
 • Taşıyıcı betona kolay uygulama.
 • 4 farklı renk seçeneği.
 • Uygulama sonrası yüzeyin suyunu istenenden çabuk kaybetmemesi için kür malzemesi weber kür A uygulanmalıdır. Uygulama sırasında malzeme üzerine su atılmamalıdır.
 • Sürekli ıslak veya rutubete maruz zeminlerde uygulanmaz.
 • Dayanıksız ve gevşek yüzeylerde uygulanmaz.
 • Dış mekanlarda ve endüstriyel alanlarda uygulanmaz.
 • Ahşap döşemeler üzerinde uygulanmaz.
 • Son kat olarak bırakılmaz.
 • Varsa dilatasyon derzlerine riayet edilmelidir.
 • Uygulanacak son kat kaplamanın kalınlığına uygun profil kullanılmalıdır.
 • Tesviye gereksinimleri uygulama öncesinde tespit edilmelidir.
 • Su oranlarına riayet edilmelidir.
 • Yabancı madde eklenmemelidir.
 • Duvar kenarları, kapı önleri gibi alanlar profil veya bantlarla kapatılmalıdır.

Uygulama Adımları

Taşıyıcı beton üzerinde gezilebilir duruma gelinceye
kadar beklenmelidir. Uygun zaman betonun üzerine
çıkıldığında, 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak
kadar sertleşmiş olmasıdır.

Ano genişliği ve tüketim miktarlarına göre
weberfloor YS 1 torbaları anoların kenarlarına
dizilmelidir.

weberfloor YS 1 bütün yüzeye serpme metodu ile
dağıtılır. Malzeme yüzeye öbekler halinde bırakılmamalı
mümkün olduğu kadar homojen dağılım sağlanmalıdır.
Ayrıca ürün içindeki agregaların ayrışmaması için
uzak mesafelere serpme yapılmamalıdır. Bu işlem
elle veya özel serpme ekipmanları ile yapılabilir.

Serpilen malzemenin betonun suyunu çekerek renk
değiştirmesi beklenmelidir.

Homojen şekilde serpilen ve suyu çekerek rengi
değişen weberfloor YS 1 tepsi perdahı ile sıkıştırılarak
beton ile bütünleşmesi sağlanır.

Daha sonra bıçak perdahına geçilir ve istenilen
parlaklık elde edilene kadar bu işlem sürdürülür.

Benzer Ürünler