• 25 kg

Ağır yüke ve yoğun araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini yükselten çimento, özel seçilmiş agrega, korunt, pigment ve özel katkı esaslı yüzey sertleştirme harcı

Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı aranan ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine uygulanır

Yangın Dayanımı

Aşınma Dayanımı Yüksek

Endüstriyel Alanlara Uygun

Uygulama alanı

Zemin

  • Uygulama aletleri: Serpme ekipmanları, perdah tepsisi, perdah bıçağı, helikopter.
  • Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
  • Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme imkanı.
  • Yüksek oranda mekanik yüklere karşı aşınmayı önleme.
  • Darbelere karşı direnç arttırma.
  • Yüzey tozumasını geciktirme.
  • Taşıyıcı betona kolay uygulama.
  • 4 farklı renk seçeneği.
  • Uygulama sonrası yüzeyin suyunu istenenden çabuk kaybetmemesi için kür malzemesi weber kür A uygulanmalıdır. Uygulama sırasında malzeme üzerine su atılmamalıdır.

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.floor YS4 – Teknik Bilgi Föyü

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.floor YS4 – Technical Data Sheet

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.floor YS4 – Safety Data Sheet

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.floor YS4 – Güvenlik Bilgi Formu

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weberfloor YS grubu – TSE belgesi

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.floor YS grubu – CE Belgesi

Uygulama Adımları

Taşıyıcı beton üzerinde gezilebilir duruma gelinceye

kadar beklenmelidir. Uygun zaman betonun üzerine
çıkıldığında, 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak
kadar sertleşmiş olmasıdır.

Ano genişliği ve tüketim miktarlarına göre
weberfloor YS 4 torbaları anoların kenarlarına
dizilmelidir.

weberfloor YS 4 bütün yüzeye serpme metodu ile
dağıtılır. Malzeme yüzeye öbekler halinde bırakılmamalı
mümkün olduğu kadar homojen dağılım sağlanmalıdır.
Ayrıca ürün içindeki agregaların ayrışmaması için
uzak mesafelere serpme yapılmamalıdır. Bu işlem
elle veya özel serpme ekipmanları ile yapılabilir.

Serpilen malzemenin betonun suyunu çekerek renk
değiştirmesi beklenmelidir.

Homojen şekilde serpilen ve suyu çekerek rengi
değişen weberfloor YS 4 tepsi perdahı ile sıkıştırılarak
beton ile bütünleşmesi sağlanır.

Daha sonra bıçak perdahına geçilir ve istenilen
parlaklık elde edilene kadar bu işlem sürdürülür.

Benzer Ürünler