Ambalaj

  • 3 kg

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı.

Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

Uygulama alanı

Duvar, Zemin

  • Uygulama aletleri: Posteki rulo,fırça.
  • Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
  • weberprim ADR üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre: min. 5 saat.
  • Tek bileşenli ,kullanıma hazır olma
  • Seramik üzeri seramik uygulamalarında  yüzey mukavemetini destekleme
  • Alçı sıva,alçı levha ve alçı blok üzerine uygulanmaz.
  • Sürekli ıslak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz.

Teknik Bilgi Föyü

weberprim ADR – Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü

weberprim ADR – Technical Data Sheet

Güvenlik Bilgi Formu

weber.prim ADR – Safety Data Sheet

Güvenlik Bilgi Formu

weber.prim ADR – Güvenlik Bilgi Formu

Uygulama Adımları

Weberprim ADR, İnceltilmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.

Weberprim ADR, posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

Benzer Ürünler