• 25 l

Emici zeminler için, tesviye şapı uygulamaları öncesinde kullanılmak için stiren /akrilat esaslı, alkaliye dayanıklı, renksiz kullanıma hazır, tek bileşenli zemin astarıdır

Yapıların özellikle emiciliği yüksek zeminlerinde, zemin tesviye şapı ve benzeri çimento esaslı kaplamalarda; aderansı artırmak, yayılımı hızlandırmak, uygulama yüzeyinin hızlı su emmesinden kaynaklanan çatlakları önlemek, hava kabarcıklarını engellemek amacıyla kullanılır.

Yangın Dayanımı

Uygulama alanı

Zemin

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası
Uygulama aletleri Fırça, rulo
Kuruma süresi Yaklaşık 1 saat (yüzeye bağlı olarak)
  • Yüksek aderans sağlar.
  • Hızlı priz alır.
  • Yüksek alkali dayanımı sağlar.
  • Kolay uygulanır.
  • Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
  • Dayanıksız ve gevşek yüzeylerde uygulanmaz.

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.prim FP-A – Technical Data Sheet

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.prim FP-A – Teknik Bilgi Föyü

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.prim FP-A – Safety Data Sheet

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

weber.prim FP-A – Güvenlik Bilgi Formu

Uygulama Adımları

weber.prim FP-A kullanıma hazır bir astardır.
Uygulamaya geçilmeden önce karıştırılarak rulo ile
kesinlikle inceltilmeden tek kat olarak uygulanmalıdır.

Astarlama tüm yüzeye homojen bir şekilde
yapılmalıdır.

Astarın beyaz rengi, priz aldıkça şeffaflaşacaktır.

Tesviye şap uygulanmasına, weber.prim FP-A
uygulamasından ortam ve yüzey sıcaklığı, yüzeyin
durumuna bağlı olmak kaydıyla yaklaşık 1 saat sonra
başlanmalıdır.

Benzer Ürünler