Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı, toz polimer katkılı yüzey sıvası.

Tüm yapılarda, XPS ve EPS ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

  • Isı Yalıtımı

Uygulama alanı

Duvar

  • Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
  • Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: 3 saat.
  • Uygulama kalınlığı: 4 mm.
  • Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 2 mm.
  • Katlar arasında beklenmesi gereken süre: 3-4 saat.
  • webertherm prime plast üzerine son kat uygulanması için beklenmesi gereken süre: Min. 7 gün.
  • Isı yalıtım levhalarına mükemmel aderans sağlar.
  • Termik şoklara dayanıklıdır.
  • Kolay uygulanır ve düzgün yüzeyler oluşturur.

Teknik Bilgi Föyü

webertherm prime plast – Technical Data Sheet

Teknik Bilgi Föyü

webertherm prime plast -Teknik Bilgi Föyü

Kalite Belgeleri

webertherm sıva grubu – TSE Belgesi (Izmir)

Uygulama Adımları

Ortalama 6,5 lt. kadar temiz su ile 25 kg’lık Webertherm prime plast tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır.

Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.

Webertherm prime plast, yüzeye çelik mala yardımıyla uygulanmalıdır.

Donatı filesi, webertherm prime kurumadan yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta yerleştirilmelidir.

Çatlamaları önlemek amacıyla, donatı filesi birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek uygulanmalıdır.

Köşelerde ve tüm kiriş, pencere, kapı çerçevelerinde donatı filesi en az 20 cm döndürülmelidir.

2. Kat uygulamasına 3-4 saat sonra geçilmelidir.

Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.

Benzer Ürünler